19 March, 2017 03:46

ROZRUCH NA CÍSAŘSKÉM DVOŘE Rudolfa II. obklopily plameny. Panovník zkřížil paže v marném obranném gestu, ale to ještě neměl být konec. To byl jen počátek běsů, jež vtrhly do korunovačního sálu. Vladař sice věděl, že zuřící oheň je pouze světelné divadlo, ale vypadalo nad očekávání reálně. Zaúpěl a schoulil se na trůnu jako zbitý pes […]

Read more "19 March, 2017 03:46"